Podmienky používania

Úvodné ustanovenia: Ako funguje Mulin.sk

Mulin.sk je projekt, ktorý sprostredkováva predaj rôznych štýlových vecí a produktov od bežných ľudí, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia.
Za projektom stoja a vždy vám radi poradia:

Edita Bátorová (srdce projektu a zanietená výmyselníčka)
Lukáš Kajanovič (programátor, ktorý dodáva koordináciu a stabilitu projektu)

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na: styl@mulin.sk

Mulin.sk, zapísaný pod obchodným menom Ing. Lukáš Kajanovič, IČO: 47690682, DIČ: 1079076658 s miestom podnikania P. Blahu 1, 940 02 Nové Zámky, v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky pod č. 440-32771(ďalej aj ako "sprostredkovateľ") slúži na sprostredkovanie nákupu a predaja rôznych štýlových vecí, ktoré sú nové, málo používané, zachovalé a z rôznych dôvodov nepotrebné. Vďaka Mulin.sk môžete obchodovať či už ako Predávajúci alebo Kupujúci (ďalej aj ako "užívatelia webu") štýlovo, lacno a z pohodlia svojho domova.

Pre spoluprácu pri predaji je potrebné sa zaregistrovať ako Predávajúci užívateľ webu. Súčasťou registrácie Predávajúceho je odsúhlasenie Podmienok používania webu. Registráciou na webe Predávajúci súhlasí s podmienkami a pravidlami tohto webu, ktoré sú nižšie uvedené. Súčasťou registračného formulára je vyplnenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri obchodavaní na našom webe Mulin.sk.

Na to, aby ste na Mulin.sk mohli nakupovať, registrácia nie je potrebná. Pre nákup je však potrebné odsúhlasenie Podmienok používania webu a zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov (pri zaslaní objednávky) potrebných pre komunikáciu užívateľov a zaslanie daného produktu.

Registrovaní užívatelia sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné údaje.

Registrácia Predajcov je bezplatná.

Článok 1: Ako nakupovať na Mulin.sk

Nakupovať a predávať môžu užívatelia bez obmedzenia na stránke www.mulin.sk za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami. Nákup a predaj sa odohráva na stránke www.mulin.sk, následne aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie Predávajúceho a Kupujúceho, ktorú však užívatelia nemôžu zneužiť za účelom výhradnej dohody na ich strane.

Nákup

Štýlové produkty si návštevníci stránky vyberajú v rámci zoznamu produktov, ktoré sú zoradené v jednotlivých kategóriách. Vybraný produkt si môže Kupujúci objednať (vložiť do Košíka) len na základe podmienok, ktoré zadal Predávajúci (cena, poštovné, spôsob platby, spôsob distribúcie).

Následne po vyplnení objednávky obdrží Kupujúci e-mail o súhrne položiek, ktoré si objednal s pripočítanou sumou poštovného, ktoré udal Predávajúci vo svojich podmienkach (viď vyššie), ako aj číslom objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že každý Predajca poskytuje rôzne spôsoby distribúcie (slovenská pošta, kuriér), má rôzne podmienky platby za Objednávku (platba prevodom VOPRED alebo dobierka), rôznu výšku poštovného v závislosti od spôsobu distribúcie, či veľkosti tovaru. Následne sprostredkovateľ informuje Predávajúceho o zaslaní konkrétnej objednávky za účelom jej spracovania. Priebeh ako aj aktuálny stav objednávky môže Kupujúci sledovať na webe www.mulin.sk po zadaní svojho e-mailu a čísla objednávky, ktoré mu bolo doručené v informačnom e-maily.

Článok 2: Spôsob platby

Všetky ceny vecí sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Kupujúceho.

Kupujúci môže využiť nasledovné možnosti platby:

 1. DOBIERKA (platba pre Predajcu)

 2. PLATBA VOPRED (bankový prevod na účet Predajcu)

V prípade Platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Mulin.sk nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby, za chybné uvedenie číslo účtu zo strany Predajcu, ani za oneskorené pripísanie úhrady na účet Predajcu.

Článok 3: Spôsob distribúcie tovaru

Každý Predajca poskytuje osobitné možnosti distribúcie vecí z daných možností distribúcie na Mulin.sk.

Predávajúci poskytujú 2 možnosti distribúcie:

Distribúcia cez Slovenskú poštu (platba za tento typ distribúcie je buď platba vopred bankovým prevodom na účet Predajcu alebo vyplatenie poštovného pri dobierke)

KURIÉRSKA SLUŽBA (distribúcia prebieha kuriérskou službou, ktorú si zvolí daný Predajca a za podmienok, aké sú pri konkrétnej distribúcii medzi Predajcom a Kupujúcim dohovorené, platba za tento typ distribúcie je buď platba vopred bankovým prevodom na účet Predajcu alebo vyplatenie kuriérskej služby pri dobierke).

Článok 4: Uzatvorenie obchodu a zodpovednosť za jeho realizáciu

Kupujúci berie na vedomie, že tovar v jednej vykonanej Objednávke môže pochádzať od rôznych Predajcov, čo určuje podmienky dodania jednotlivých produktov v Objednávke (poštovné, spôsob platby, spôsob ditribúcie).

Účastníci berú na vedomie, že zaslaním Objednávky sa vytvára záväzná rezervácia Kupujúceho voči Predávajúcemu, čím dochádza k uzatvoreniu obchodu. Predávajúci berie zároveň na vedomie, že záväznou rezerváciou vzniká spostredkovateľovi nárok na dohodnutú odmenu uvedenú v článku 9.

V momente Uzatvorenia obchodu, t.j. zaslaním objednávky Kupujúceho prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah Kupujúci-Predávajúci. Mulin.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany Kupujúcich, ani za distribúciu tovaru zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predajca.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Kupujúci a Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

Kupujúci sa zaväzuje, v prípade Objednávky Platbou vopred, uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu (zaslania Objednávky a obdržania informačného mailu o platbe za Objednávku, kde bude uvedená výška platby s poštovným, platobné údaje predajcu, variabilný symbol platby).

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom e-mailu do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predajca právo stornovať Objednávku a vrátiť objednaný produkt medzi nepredané na stránku Mulin.sk. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu o stornovaní Objednávky.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný produkt bude zo strany Predajcu distribuovaný až po uhradení Platby vopred na účet Predajcu jedným z možných spôsobov Platby vopred, ktoré Predajca ponúka (napríklad bankový prevod na účet).

Predajca je povinný zaslať objednaný produkt max. do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt bude zo strany Predajcu odoslaný v prípade Objednávky na DOBIERKU max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY v termíne určenom Slovenskou poštou bude Balík vrátený Predajcovi a ten má právo vrátiť svoje produkty medzi nepredané na web Mulin.sk.

Mulin.sk žiadnym spôsobom nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby zo strany Kupujúceho.

Mulin.sk nezodpovedá za vybavenie Objednávky prednostne v prípade, ak Kupujúci požaduje tovar do určitého termínu.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za produkt, distribúcie produktu, problémov s dodaním produktu alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predajcu prostredníctvom jeho e-mailu.

Článok 5: Stornovanie objednávky

Storno objednávky rieši Kupujúci s Predávajúcim prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Mulin.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Vrátenie peňazí je v tomto prípade potrebné žiadať od konkrétneho Predajcu.

Všetky záležitosti ohľadne storna sú výhradne vecou dohody medzi konkrétnym Kupujúcim a Predajcom.

Článok 6: Ako predávať na Mulin

Predajca môže pridávať nové produkty po zaregistrovaní na stránke www.mulin.sk. Pridanie každého produktu podlieha jeho odúhlaseniu zo strany sprostredkovateľa, nakoľko Mulin.sk sprostredkúva predaj štýlových vecí dobrej kvality a tieto atribúty je potrebné zachovať.

O novej zákazke na Mulin.sk je Predajca oboznámený e-mailom. Obdržanie zákazky je pre Predajcu záväzné a viažu ho s ňou povinnosti bližšie špecifikované v článku 4 týchto podmienok.

Predajca je povinný spravovať svoj účet. Po prihlásení na svoje konto v sekcii Moje objednávky sa zobrazí zoznam objednávok Predávajúceho s aktuálnym stavom jeho objednávok (Nová, Spracovaná, Odoslaná, Doručená, Objednávka zrušená - v prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim). Predajca berie na vedomie, že Kupujúcemu prislúcha zároveň právo sledovať stav objednávky prostredníctvom e-mailu a čísla objednávky.

Predávajúci vyberie z vyššie uvedených možností voľbu, ktorá odzrkadľuje aktuálny stav objednávky podľa statusu jej vybavenia a následne ju priebežne aktualizuje až po konečný stav. Po zaslaní objednávky zo strany Kupujúceho bude produkt zo strany Mulin.sk označený na webstránke ako predaný, až kým nedôjde k poslednému bodu procesu - teda kým nebude označený Predajcom ako doručený. Následne Mulin.sk stiahne uvedený produkt z webstránky.

Predávajúci je týmto zaviazný spravovať svoje konto objednávok podľa jeho aktuálneho stavu vyriešenia. V prípade ak by Predávajúci stav objednávky nezmenil do 10 dní odo dňa doručenia informatívneho e-mailu, Mulin.sk si týmto vyhradzuje právo na automatické stornovanie objednávky v záujme vybavenia a informovania žiadosti Kupujúceho. Na základe uvedeného bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu o zrušení objednávky a následného nedodania produktu.

Článok 7: Platba za tovar a distribúcia tovaru

V prípade, že je produkt distribuovaný na DOBIERKU je Predajca povinný max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať DOBIERKU poštou (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Peniaze za dobierku obdrží Predajca prostredníctvom Slovenskej pošty.

Ak nastane situácia, že si Kupujúci DOBIERKU nevyzdvihne v termíne určenom Slovenskou poštou, bude produkt zaslaný naspäť Predajcovi a ten má právo vrátiť produkt medzi nepredané na Mulin.sk. Zároveň je povinnosťou Predávajúceho označiť stav objednávky ako "Objednávka zrušená".

V prípade, že je produkt distribuovaný Slovenskou poštou alebo KURIÉROM, Kupujúci dostáva v maily všetky informácie o možnostiach Platby vopred, ktoré poskytol konkrétny Predajca. Na základe zvolenej možnosti Platby vopred (bankový prevod na účet) prevedie konkrétnu uvedenú sumu za produkt spolu s poštovným a do platby je povinný uviesť automaticky generovaný variabilný symbol (číslo objednávky) pre konkrétnu platbu za konkrétny produkt.

Článok 8: Pravidlá správania sa pre Predajcu

Predajca zaregistrovaný na Mulin.sk je povinný dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

 1. Predaj, distribúcia tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na stránke www.mulin.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho Predajcu, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za dopravu tovaru, platbu za tovar a vlastné zisky.

 2. Zodpovednosť za právo na predaj produktov nesie každý Predajca sám za seba. Mulin.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť Predajcu k internetovému predaju výrobkov.

 3. Predajca na Mulin.sk si je vedomý, že pre predaj tovaru na internete môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.

 4. Každý Predajca je oprávnený vlastniť viac ako jeden registrovaný účet na Mulin.sk, avšak je zakázané tieto účty zneužívať a vytvárať aktivity, ktoré by mohli súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).

 5. Každý Predajca uverejnením svojho tovaru na Mulin.sk garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu, ktorú Predávajúci podrobne opíše aj s prípadnymi chybami a rizikami. Inak platí, že produkt, ktorý Predávajúci ponúka garantuje nepoškodenosť a Predávajúci nesie zodpovednosť za prípadné neuvedenie všetkých vlastností produktu. Mulin.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané produkty neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov Mulin.sk.

 6. V procese predaja a distribúcie tovaru smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predajca.

 7. Každý Predajca má informačnú povinnosť vo vzťahu k Sprostredkovateľovi ohľadne zaznamenia stavu objednávky, ktorá bola vytvorená (Nová, Spracovaná, Odoslaná, Doručená, Objednávka zrušená).

 8. Je zakázané klamať Kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach (za klamanie Kupujúceho sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja).

 9. Predajca je povinný informovať Kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.

 10. Predajca je povinný informovať o cene výrobku pravdivo. Neúplná cena alebo pochybenie zo strany Predajcu, ktoré má za následok uvedenie nesprávnej ceny nie je zodpovednosťou Mulin.sk.

 11. Ak je Predajca na Mulin.sk podnikateľ (živnostník) a platca DPH, je povinný uvádzať ceny pre Kupujúcich vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť Kupujúcich vo svojom Profile na stránke Mulin.sk.

 12. Ak je Predajca podnikateľ (živnostník) a nie je platca DPH alebo ak nie je podnikateľ, sú jeho ceny výrobkov uvádzané na stránke Mulin.sk cenami bez DPH.

 13. Predajca je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a možnosti vrátenia produktu, o spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 14. Každý predávajúci na Mulin.sk je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 15. Predajca nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

 16. Predajca nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami.

 17. Predajca nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

 18. Každý Predajca je povinnýpravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Predajca musí poskytnúť zahŕňajú:

  • - úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje všetky informácie dôležité pre používanie výrobku

  • - opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Kupujúceho pri používaní výrobku

  • - informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru (v prípade predaja diel, ktorých finálne spracovanie je v elektronickej podobe, napríklad fotografie)

  • - spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu).

 1. Predajca je povinný akceptovať podmienku, že vytvorením Objednávky sa vytvára záväzná rezervácia Kupujúceho voči Predávajúcemu, čím dochádza k uzatvoreniu obchodu a následnej povinnosti voči sprostredkovateľovi.

 2. Predajca nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo Mulin.sk.

 3. Predajca nie je oprávnený ponúknuť Kupujúcemu možnosť osobného odberu tovaru objednaného na Mulin.sk.

 4. Predajca nie je oprávnený na uverejňovanie svojich kontaktných údajov v rámci komunikácie prostredníctvom e-mailu a v rámci svojej prezentácie sa na webe Mulin.sk, tj. v rámci svojho Profilu a Galérie a komentárov k jednotlivým výrobkom.

 5. Každý Predajca je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá správania Predajcu a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.

 6. Za porušenie pravidiel správania Predajcu je sprostredkovateľ Mulin.sk oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Predajcom, ktorý vznikol registráciou a následným schválením Podmienok používania Mulin.sk. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné stiahnutie jeho ponuky tovaru zo stránky www.mulin.sk.

 7. Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi Mulin.sk a registrovaným Predajcom v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania Mulin.sk je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Predajca je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľom Mulin.sk (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku výrobkov na Mulin.sk je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Predajca alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Predajcu deaktiváciu vykonať prevádzkovateľ Mulin.sk. Predajca po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na Mulin.sk počas trvania zmluvného vzťahu.

Článok 9: Zodpovednosti a práva Mulin

Mulin.sk nevstupuje do priameho vzťahu s Predávajúcim.

Mulin.sk nie je predajcom zobrazených produktov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na www.mulin.sk.

Mulin.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktoré svoje produkty ponúkajú a predávajú v rámci webu Mulin.sk.

Mulin.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na Mulin.sk.

Mulin.sk nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predajcov, ktoré sú Predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Mulin.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov Mulin.sk.

Mulin.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov.

Mulin.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Predajcu pri predaji jednotlivých výrobkov.

Mulin.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predajca poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe a rozsahu rizika výrobku alebo za opísanie výrobku ako „grátis“ „zadarmo“ „bez poplatku“).

Mulin.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:

 • - oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

 • - oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho

 • - poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 • - obsahovú náplň balíka

Mulin.sk taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany Kupujúceho a vybavenie Objednávky zo strany Predajcu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predajca. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

Mulin.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami od ktorých tovar zakúpil.

Mulin.sk si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému v zmysle pravidiel správania Predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.

Mulin.sk si vyhradzuje právo na deaktiváciu Profilu Predajcu a na zamedzenie opätovnej registrácie na stránke Mulin.sk bez udania konkrétneho dôvodu.

Mulin.sk si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.mulin.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

Mulin.sk zodpovedá výhradne za správu internetovej stránky www.mulin.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného.

Mulin.sk ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.mulin.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

Mulin.sk sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Predávajúcich na webe citlivo.

Mulin.sk má právo používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.mulin.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu.

Mulin.sk má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných Predajcov za účelom propagácie webovej prezentácie www.mulin.sk prostredníctvom tretích strán.

Mulin.sk si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.mulin.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Predajcov a Kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu Mulin.sk

V prípade ukončenia prevádzky webu www.mulin.sk nevyplývajú prevádzkovateľom Mulin.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predajcom.

Mulin.sk žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich po ukončení fungovania webu www.mulin.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.mulin.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na Mulin.sk. Predávajúcim, ako aj ich schválením zo strany Kupujúceho.

Registráciou na Mulin.sk Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok používania" v znení platnom v deň registrácie.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predajca a Kupujúci potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Mulin.sk a registrovanými Kupujúcimi a Predajcami, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Podmienok používania Mulin.sk a dohody z nich vyplývajúcej budú riešené zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.